20.10.2019 05:10 Uhr, Quelle: mobileTicker

HAUPPAUGE WINTV-HVR-1100 TV TUNER DRIVER PC

Deze eerste consumentenprocessor op 7 nm biedt ondersteuning voor pcie 4. Momenteel vindt de productie van de meeste producten van Apple in China plaats, maar vanwege de groeiende spanning tussen China en de VS spoort de Amerikaanse overheid bedrijven erop aan om hun Hauppauge WinTV-HVR-1100 TV Tuner terug te halen. De Chinese fabrikant wil het gat namelijk als launcher voor de camera en andere snelkoppelingen gebruiken. Nederland Het functionele verschil tussen een notch en een cameragat, is dat laatsgeno Lees[…]

Weiterlesen bei mobileTicker

Digg del.icio.us Facebook email MySpace Technorati Twitter

JustMac.info © Thomas Lohner - Impressum - Datenschutz